Kutsu yhdistyksen ylimääräiseen kokoukseen 2.10. klo 18

edit

By Joel Lehtonen Kerhoillat

Nykyisen käytännön mukaan jäsenmaksuluokat ovat alennettu jäsenyys 5€/kk, perusjäsenyys 10€/kk ja avainjäsenyys 20€/kk. Alennettu jäsenyys ja perusjäsenyys tarjoavat samat edut. Ainoa ero näiden jäsenmaksuluokkien välillä on se, että alennettu järenyys on voimassa kerrallaan vain 12kk, jonka jälkeen on toimitettava uudet perustelut alennuksen jatkumiselle. Avainjäsenyydestä ei ole myönnetty alennusta.

Hallitus esittää, että otetaan käyttöön uusi maksuluokka alennetulle avainjäsenyydelle, joka olisi 15€/kk. Alennus on aiemman alennetun jäsenyyden tapaan voimassa 12 kuukautta kerrallaan. Päätöksen tekeminen vaatii yhdistyksen kokouksen.

Hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimäärääisen yhdistyksen kokouksen, joka järjestetään tiistaina 2.10. klo 18. Kokouksen asialistalla on käsitellä hallituksen esitys siitä, että otetaan käyttöön uusi maksuluokka alennetulle avainjäsenyydelle, joka olisi 15€/kk.

Sääntöjen mukaan kokous on kutsuttavaa koolle viikkoa etukäteen. Tiedote kokouskutsusta on toimitettu tämän ilmoituksen lisäksi yhdistyksen sähköpostilistalle.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Alennetusta avainjäsenyysmaksuluokasta päättäminen
  6. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa! Kokous itsessään on asialistaltaan kevyt ja sen kesto lienee alle 10 minuuttia. Kokouksen jälkeen voidaan keskustella vapaasti ja tutustua uuteen kerhotilaan sekä ihmisiin.

comments

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.