Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Hacklab Jyväskylä ry (rekisterinumero 206.452)
Emännäntie 10 O, 40740 Jyväskylä
hallitus@poistatama.jkl.hacklab.fi

Yhteyshenkilö:
Hacklab Jyväskylä ry:n jäsenvastaava
jasenasiat@poistatama.jkl.hacklab.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin, sekä jäsenyyden tarkistaminen, silloin kun sitä vaaditaan (esim. Sääntömääräinen kokous). Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa.

3. Rekisterin nimi, rekisteröidyt sekä rekisteriin tallennettavat tiedot

Hacklab Jyväskylä ry:n jäsenrekisteri, rekisteröityinä Hacklab Jyväskylä ry:n jäsenet. Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Henkilötiedot:

  • Nimi
  • Nimimerkki
  • Kotipaikka
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Syntymävuosi

Jäsenhistoria: Jäsenhakemuksen lähettämisen, jäseneksi hyväksymisen, jäsentietojen muutosten ja jäsenmaksujen maksamisen ajankohdat.

Tilankäyttötiedot (esimerkiksi luovutetut avaimet ja pantit).

Muut jäsenen luovuttamat tiedot.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

  • Jäseneltä itseltään
  • Yhdistyksen hallitukselta
  • Yhdistyksen pankkitili

5. Tietojen luovutus

Hacklab Jyväskylä ry voi luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan julkistaa jäsenen suostumuksella.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Henkilökohtaisten kirjautumisavainten avulla pystytään tallentamaan kaikki sisäänkirjautumiset. Rekisterin käsittelijöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin jäsentietoihin.

Jäsentiedot hävitetään sen jälkeen, kun ne eivät enää ole toiminnan kannalta tarpeellisia.

7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jäsenellä on oikeus tarkastaa rekisteriin merkityt tietonsa kerran vuodessa veloituksetta. Tarkastuspyynto tulee esittää hallitukselle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Jäsentietoja annetaan tarkastettavaksi vain henkilökohtaisesti.

Jäsenellä on oikeus vaatia omien tietojen korjaamista. Pyyntö tulee esittää hallitukselle sähköpostilla.

8. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.