Ylimääräinen yhdistyksen kokous 1.12.2018 klo 14

edit

By Joel Lehtonen Tapahtumat

Hackab Jyväskylä ry:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhdistyksen kokouksen. Kokous järjestetään lauantaina 1.12.2018 klo 14 Kortepohjan uudessa kerhotilassa osoitteessa Emännäntie 10 O, pohjakerros.
Sisäänkäynti tapahtuu O-talon päädystä. Koputa labran ikkunaan, jos et löydä ovea!
 
Kokousasioita:
 
Yhdistyksen puheenjohtaja Aleksi Vettainen on hakenut eroa hallituksesta henkilökohtaisista syistä. Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen kokouksen valitsemaan yhdistykselle uuden puheenjohtajan ja mahdollisesti yhden uuden hallituksen jäsenen.
Puheenjohtajan eroaminen ei käytänössä vaikuta yhdistyksen toimintaan tällä hetkellä, koska hallitus on pystynyt hoitamaan puheenjohtajalle kuuluneita tehtäviä. Hallitus kokee kuitenkin tarpeelliseksi, että sitä täydennettäisiin siten, että kokoonpano pysyisi nykyisen kokoisena ja että yhdistyksellä olisi toimiva johto ensi kevääseen saakka.
Sääntöjen mukaan kokous on kutsuttavaa koolle viikkoa etukäteen. Tiedote kokouskutsusta toimitetaan tämän sähköpostiviestin lisäksi myös yhdistyksen verkkosivuille. Lisää säännöistä: https://jyvaskyla.hacklab.fi/saannot/
 
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Hallituksen puheenjohtajan valinta
  6. Valitaan 0-1 hallituksen jäsentä
  7. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!

comments

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.