Mulysa-jäsenhallintajärjestelmän käyttöönotto workshop 19.3.

edit

By jasalt Tiedote

Hacklab Jyväskylän puolimanuaalinen jäsenhallinta on ruvennut käymään kankeaksi jäsenmäärän kasvettua ja on aiheuttanut turhia viiveitä sekä ylläpidollista stressiä.

Tampereen ja Vaasan labeilla ongelmaa on ratkottu tarkoitusta varten kehitetyllä Mulysa-jäsenhallintasovelluksella, joka on Pythonin Django-frameworkilla tehty web-sovellus. Järjestelmä suoraviivaistaa labin jäsenyyksiin liittyvää hallintaa jäsenmaksujen ja avainhallinnan osalta, sekä tarjoaa mahdollisuuden mm. keskitetyn SSO-tunnistumistavan käyttöönoton.

Järjestelmän käyttöönotosta Jyväskylän labille päätettiin maaliskuussa hallituksen kokouksessa ja sen kehitysprojektin aloituksen yhteydessä järjestetään työpaja-tyyppinen tapahtuma lauantaina 19.3.

Projekti on hyvä tilaisuus kaikille tietojärjestelmien kanssa toimimisesta kiinnostuneille jossa voi päästä seuraamaan miten järjestelmän käyttöönotto tapahtuu ja jossa voi päästä matalalla kynnyksellä mukaan ratkomaan vastaan tulevia haasteita Pythonin kanssa.

Järjestelmää kehitetään avoimen koodin hengessä Jyväskylän labin Mulysa-forkissa https://github.com/HacklabJKL/mulysa ja jota varten on tehty Matrixiin oma ryhmä kehitystiimille johon kiinnostuneet kutsutaan mukaan.

🍕

Nälkäisille osallistujille on tarjolla yhdistyksen sponsoroimaa pizzaa !

comments

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.