Radioamatööritutkintotyöpaja

edit

By Joel Lehtonen Kerhoillat Tapahtumat Tiedote

Lauantaina 28.10. klo 16–20 Zouppen sukeltaa Hacklabilla radioamatööritutkinnon T1-osaa (sähkötekniikka yms.) oppimäärään. Tiiviissä nelituntisessa ei luonnollisesti ehditä käymään koko tutkintoon liittyvää kokonaisuutta läpi, mutta se toimii valmennuksena niille, jotka haluavat itseopiskella radioamatööritutkinnon sisällön.

Työpajassa käydäään läpi materiaaleja ja ehditään laskemaan jonkin verran sähköopin laskujakin. Tapahtumaan saa osallistua vaikka ei olisikaan menossa (vielä) tenttiin eikä tarvitse olla myöskään minkään yhdistyksen jäsen.

Näkymä Laajavuorelta
Näkymä Laajavuorelta

Mikä radioamatööritutkinto?

Radioamatööritaajuuksilla lähettäminen vaatii pätevyystutkinnon suorittamisen. Pätevyystutkinnon suorittaminen on jaettu tutkintomoduuleihin, joita Suomessa on kolme erilaista:

  • K-moduuli, joka sisältää radioliikennöintimenetelmät ja viranomaismääräyksiä radioamatööritoimintaan ja liikennöintiin liittyen
  • T1- moduuli, jossa on sähkö- ja radiotekniikan alkeet
  • T2-moduuli, syvällisempi sähkö- ja radiotekniikan aineisto

Lisätietoja Radioamatööriliiton sivuilta.

Tutkintoon tarvitsee minimissään K- ja T1-moduulit. K-moduuli onnistuu hyvin itseopiskeluna, joten tässä työpajassa keskitytään T1-moduulin sisältöihin. Kysyä saa toki K-jutuistakin!

Tervetuloa! Tarkemmat ohjeet kerhotilaan löytämiseen.

 

comments

Add comment

Your comment will be revised by the site if needed.